You are here

Publikācijas

Līdzdalības ergonomika un balsta un kustību aparāta slimību profilakse darbavietā

07/04/2021 Veids: Diskusiju dokumenti 14 lapas

Šajā diskusiju dokumentā ir sniegts ievads par līdzdalības pieejām ergonomikai un pētīta to efektivitāte ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību profilaksē. Līdzdalības ergonomikas intervencē tiek iesaistīti cilvēki, kuri pašlaik strādā pie attiecīgo ergonomisko risku mazināšanas risinājumu izstrādes.

Dokumentā izskaidrots, kā tas darbojas, pētītas dažas šo pieeju priekšrocības, kā arī izskaidrots, kādēļ var būt grūti novērtēt to panākumus. Tajā arī sniegti praktiski resursi, papildu uzziņas un vairākas gadījumu izpētes par līdzdalības ergonomikas izmantošanu, lai mazinātu BKAS riskus darbavietā.

  • Lejupielādēt :