You are here

Publikācijas

Tāldarbs no mājām un profilaktiski darba aizsardzības pasākumi Eiropas darba vietās: ESENER-3 pierādījumi

21/10/2021 Veids: Ziņojumi 59 lapas

Šajā ziņojumā ir norādītas galvenās iezīmes, kas raksturīgas attālināti strādājošajiem mājās un uzņēmumiem, kuri nodrošina tāldarbu, un aplūkoti daži no izplatītākajiem profilakses pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai novērstu ar to saistītos fiziskos un psihosociālos riskus darba ņēmēju veselībai un labklājībai. Ziņojuma pamatā ir dati no EU-OSHA ESENER apsekojuma, Eiropas Savienības darbaspēka apsekojuma un Eurofound 2015. gada Eiropas darba apstākļu apsekojuma.


Jaunākie pirmspandēmijas apsekojuma dati tiek analizēti, lai sniegtu faktus un skaitļus, kas ir vērtīgi tiem, kuri ir atbildīgi par tāldarba līgumu plānošanu un īstenošanu pēc pandēmijas, īpašu uzmanību pievēršot balsta un kustību aparāta slimību profilaksei.

  • Lejupielādēt :