You are here

Kampaņas materiāli

Labas prakses balvas skrejlapa – Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi

20/04/2020 Veids: Kampaņas/reklāmas materiāls 8 lapas

Vai citas organizācijas varētu gūt labumu, uzzinot par jūsu uzņēmuma pieeju ar darbu saistītu BKAS pārvaldībā? Vai jūs patīkami pārsteidza organizācijas ieguldījums šā jautājuma risināšanā? Šajā skrejlapā ir skaidrots, ko sagaida Veselībai nekaitīgas darbavietas labās prakses balvas žūrija un kā piedalīties konkursā.