You are here

Gadījumu izpēte

Vācija: balsta un kustību aparāta veselības veicināšana programmatūras nozarē, izmantojot ergonomiku

11/07/2022 Veids: Problēmsituāciju analīze 3 lapas

Vairākums Vācijas starptautiskās programmatūras korporācijas SAP SE darbinieku strādā pie galdiem, un tas viņiem rada ergonomiskas problēmas. SAP SE izstrādāja plašu zināšanu datu bāzi, kas satur resursus un norādījumus, lai uzlabotu ergonomiku un novērstu balsta un kustību aparāta slimības (BKAS). Tajā ir iekļauti padomi par uzņēmuma automašīnu izmantošanu un darbu klientu objektos. Komandu sanāksmēs tiek aplūkotas tādas drošības un veselības tēmas kā ergonomika un tiek piedāvātas arī fizioterapijas procedūras.


Darbinieki ir labāk informēti un iesaistīti ar profilaksi saistītu jautājumu risināšanā. SAP SE ir viena no veselīgu darba vietu labās prakses 15. konkursa uzvarētājām, atzīstot tās veiksmīgo BKAS profilaksi un pārvaldību.

  • Lejupielādēt :