You are here

Publikācijas

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par kādu konkrētu tematu, te Jūs to atradīsiet. Ir pieejami dažādi resursi — gan īsi pārskati, gan padziļināti pētījumi. Vietnē ir iespējams pārlūkot dažādas publikācijas, piemēram, Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” ziņojumus, modernus pētījumus par konkrētām nozarēm, darbinieku grupām vai riskiem vai faktu lapas, kurās apkopotas galvenās problēmas. 

09/03/2016
74862-0.jpg

Somu ražotāja/izplatītāja Saarioinen uzņēmumā tika novērots slimības prombūtnes rādītāju pieaugums un agrīna aiziešana no darba muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu dēļ. Uzņēmums 2003. gadā uzsāka vecuma pārvaldības programmu nolūkā samazināt izmaksas saistībā ar šo problēmu. Programmu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
18/12/2015
73250-0.jpg

Šefīldas Arodveselības padomdevēju dienests (SOHAS) sniedz konfidenciālu atbalstu attiecībā uz darba vietas saglabāšanu un rehabilitāciju cilvēkiem, kuriem ir ar darbu saistītas veselības problēmas. SOHAS 2009. gadā izveidoja sadarbību ar Šefīldas IAPT (Labāka piekļuve...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
11/07/2016
75518-0.jpg

Šajā publikācijā ir apkopots ziņojums, kurā pētītas darbavietu prakses, kuras ieviesuši 38 uzņēmumi (dažāda lieluma un no dažādām nozarēm), lai risinātu novecojoša darbaspēka problēmas. Tajā ir apskatīts, kā vai nu ilgāk paturēt darbā gados vecākus darbiniekus, vai uzlabot visu...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
11/07/2016
76200-0.jpg

This report investigates workplace practices implemented by 36 companies — of varying sizes and across different sectors — to address the challenges of an ageing workforce. It looks at how to either keep older employees in work for longer or improve the health and wellbeing of all...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt

Pieejamās publikācijas

13/11/2013
72834-0.jpg

Gados jaunu darbinieku iesaistīšana darba drošībā un veselības aizsardzībā (DDVA) ir spēcīgs instruments, lai palīdzētu stiprināt darba drošības kultūru un efektīvu darbību. Lai jauniešus ieinteresētu darba vietas drošības kultūras uzturēšanā, vajadzīgs: viņus iesaistīt DDVA; dot viņiem iespēju...Skatīt vairāk

PDF E-fakti Lejupielādēt
17/04/2012
43400-0.jpg

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas palīdz uzņēmumiem un organizācijām gūt panākumus un peļņu, kā arī dot labumu plašākai sabiedrībai. Šī rokasgrāmata sniedz uzņēmumu vadītājiem praktisku informāciju par to, kā var uzlabot drošību un veselības aizsardzību uzņēmumā, izmantojot...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
17/04/2012
43354-0.jpg

Nodarbinātajiem bieži vien ir padziļinātas zināšanas savā darba jomā, kā arī par to, kā darbavietu padarīt drošāku. Rokasgrāmatā parādīts, kā darbinieki var izmantot šīs zināšanas, lai sadarbībā ar vadītājiem uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Tajā izklāstītas...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
11/01/2010
44485-0.jpg

Daudzveidība un daudzveidības pārvaldība darbavietā šobrīd ir būtiski darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi. Tomēr daudzveidību reti pēta no riska novērtēšanas viedokļa. Joprojām trūkst praktisku riska novērtēšanas rīku, kas ņemtu vērā īpašus riska faktorus, ar ko saskaras,...Skatīt vairāk

PDF Faktu lapas Lejupielādēt

Pages

Citas svarīgas publikācijas angļu Valodā

07/11/2016
76185-0.jpg

Šā kopsavilkuma pamatā ir ziņojums par galvenajiem konstatējumiem trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA un kas bija veltīts darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
03/11/2016
76390-0.jpg

This information sheet is a concise summary of the report on main findings of a three-year pilot project initiated by the European Parliament and directed by the EU-OSHA on the occupational safety and health challenges posed by an ageing workforce.

The findings are based on reviews on...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
26/10/2016
76440-0.jpg

Šā ziņojuma pamatā ir galvenie konstatējumi trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA par darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba aizsardzību, rehabilitāciju un...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt

Pages