You are here

Publikācijas

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par kādu konkrētu tematu, te Jūs to atradīsiet. Ir pieejami dažādi resursi — gan īsi pārskati, gan padziļināti pētījumi. Vietnē ir iespējams pārlūkot dažādas publikācijas, piemēram, Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” ziņojumus, modernus pētījumus par konkrētām nozarēm, darbinieku grupām vai riskiem vai faktu lapas, kurās apkopotas galvenās problēmas. 

04/10/2016
76432-0.jpg

Pārskatā ir parādīts konteksts, kurā tas sagatavots: darbaspēka novecošanās Eiropā. Tajā ir aplūkoti trīs galvenie jautājumi: 1) "Kādas izmaiņas notiek, cilvēkam novecojot?" 2) "Kā šīs izmaiņas ietekmē darba mūžu?" un 3) "Kādi darba aizsardzības pasākumi varētu veicināt...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
05/10/2016
76195-0.jpg

Pamatojoties uz pārskatu, šajā informācijas lapā ir sniegti svarīgākie secinājumi attiecībā uz sievietēm, darba aizsardzību un ilgtspējīgu darbu darbaspēka novecošanas kontekstā.

Tajā aplūkotas ar vecumu saistītās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm (gan...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
04/10/2016
76197-0.jpg

Šajā dokumentā ir apkopoti konstatējumi par dzimuma un vecuma mijiedarbību darba aizsardzības kontekstā. Tajā uzsvērta vajadzība ņemt vērā ar vecumu saistītās izmaiņas, kam ir sakars ar dzimumu atšķirībām un kas sievietēm rada citādus riskus nekā vīriešiem, – tās ir dzimumu...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
04/10/2016
76434-0.jpg

Šajā ziņojumā tiek analizēta dzimuma un vecuma mijiedarbība darba aizsardzības kontekstā. Tajā tiek pētīta vajadzība ņemt vērā ar vecumu saistītās izmaiņas, kam ir sakars ar dzimumu atšķirībām un kas sievietēm rada citādus riskus nekā vīriešiem, — tās ir dzimumu atšķirības bioloģiskā nozīmē (...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt

Pieejamās publikācijas

13/11/2013
72834-0.jpg

Gados jaunu darbinieku iesaistīšana darba drošībā un veselības aizsardzībā (DDVA) ir spēcīgs instruments, lai palīdzētu stiprināt darba drošības kultūru un efektīvu darbību. Lai jauniešus ieinteresētu darba vietas drošības kultūras uzturēšanā, vajadzīgs: viņus iesaistīt DDVA; dot viņiem iespēju...Skatīt vairāk

PDF E-fakti Lejupielādēt
17/04/2012
43400-0.jpg

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas palīdz uzņēmumiem un organizācijām gūt panākumus un peļņu, kā arī dot labumu plašākai sabiedrībai. Šī rokasgrāmata sniedz uzņēmumu vadītājiem praktisku informāciju par to, kā var uzlabot drošību un veselības aizsardzību uzņēmumā, izmantojot...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
17/04/2012
43354-0.jpg

Nodarbinātajiem bieži vien ir padziļinātas zināšanas savā darba jomā, kā arī par to, kā darbavietu padarīt drošāku. Rokasgrāmatā parādīts, kā darbinieki var izmantot šīs zināšanas, lai sadarbībā ar vadītājiem uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Tajā izklāstītas...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
11/01/2010
44485-0.jpg

Daudzveidība un daudzveidības pārvaldība darbavietā šobrīd ir būtiski darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi. Tomēr daudzveidību reti pēta no riska novērtēšanas viedokļa. Joprojām trūkst praktisku riska novērtēšanas rīku, kas ņemtu vērā īpašus riska faktorus, ar ko saskaras,...Skatīt vairāk

PDF Faktu lapas Lejupielādēt

Pages

Citas svarīgas publikācijas angļu Valodā

07/11/2016
76185-0.jpg

Šā kopsavilkuma pamatā ir ziņojums par galvenajiem konstatējumiem trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA un kas bija veltīts darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
03/11/2016
76390-0.jpg

This information sheet is a concise summary of the report on main findings of a three-year pilot project initiated by the European Parliament and directed by the EU-OSHA on the occupational safety and health challenges posed by an ageing workforce.

The findings are based on reviews on...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
26/10/2016
76440-0.jpg

Šā ziņojuma pamatā ir galvenie konstatējumi trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA par darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba aizsardzību, rehabilitāciju un...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt

Pages