You are here

Publikācijas

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par kādu konkrētu tematu, te Jūs to atradīsiet. Ir pieejami dažādi resursi — gan īsi pārskati, gan padziļināti pētījumi. Vietnē ir iespējams pārlūkot dažādas publikācijas, piemēram, Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” ziņojumus, modernus pētījumus par konkrētām nozarēm, darbinieku grupām vai riskiem vai faktu lapas, kurās apkopotas galvenās problēmas. 

11/10/2016
76179-0.jpg

Darbaspēka novecošanas kontekstā šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par pieejām, ko saistībā ar rehabilitāciju un atgriešanos darbā izmanto visā Eiropā. Tajā analizēti faktori, kas ietekmē rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmu izstrādi un ieviešanu valstīs, kā arī apzināti konkrēti šo...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
08/03/2016
76177-0.jpg

Darbaspēka novecošanas kontekstā šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par pieejām, ko saistībā ar rehabilitāciju un atgriešanos darbā izmanto visā Eiropā. Tajā analizēti faktori, kas ietekmē rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmu izstrādi un ieviešanu valstīs, kā arī apzināti...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
18/12/2015
73246-0.jpg

Hronisku slimību un darba centrs (CCZW) ir izveidojis partnerību ar septiņām valsts pacientu organizācijām (katra no tām strādā ar hronisku saslimšanu, piemēram fibromialģiju, izkaisīto sklerozi, reimatismu), lai cilvēkus ar hronisku slimību un iepriekšēju konsultāciju/trenēšanas...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
18/12/2015
73244-0.jpg

Kā daļu no valsts RehaFutur iniciatīvas Vestfālenē uzsāka projektu „Integrationsprojekt RehaFuturReal®”, kas ir proaktīva profesionālās rehabilitācijas sistēma, lai darba tirgū reintegrētu slimības atvaļinājumā esošos darbiniekus. Pēc trīspusēja novērtējuma, kuru veic...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pieejamās publikācijas

13/11/2013
72834-0.jpg

Gados jaunu darbinieku iesaistīšana darba drošībā un veselības aizsardzībā (DDVA) ir spēcīgs instruments, lai palīdzētu stiprināt darba drošības kultūru un efektīvu darbību. Lai jauniešus ieinteresētu darba vietas drošības kultūras uzturēšanā, vajadzīgs: viņus iesaistīt DDVA; dot viņiem iespēju...Skatīt vairāk

PDF E-fakti Lejupielādēt
17/04/2012
43400-0.jpg

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas palīdz uzņēmumiem un organizācijām gūt panākumus un peļņu, kā arī dot labumu plašākai sabiedrībai. Šī rokasgrāmata sniedz uzņēmumu vadītājiem praktisku informāciju par to, kā var uzlabot drošību un veselības aizsardzību uzņēmumā, izmantojot...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
17/04/2012
43354-0.jpg

Nodarbinātajiem bieži vien ir padziļinātas zināšanas savā darba jomā, kā arī par to, kā darbavietu padarīt drošāku. Rokasgrāmatā parādīts, kā darbinieki var izmantot šīs zināšanas, lai sadarbībā ar vadītājiem uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Tajā izklāstītas...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
11/01/2010
44485-0.jpg

Daudzveidība un daudzveidības pārvaldība darbavietā šobrīd ir būtiski darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi. Tomēr daudzveidību reti pēta no riska novērtēšanas viedokļa. Joprojām trūkst praktisku riska novērtēšanas rīku, kas ņemtu vērā īpašus riska faktorus, ar ko saskaras,...Skatīt vairāk

PDF Faktu lapas Lejupielādēt

Pages

Citas svarīgas publikācijas angļu Valodā

07/11/2016
76185-0.jpg

Šā kopsavilkuma pamatā ir ziņojums par galvenajiem konstatējumiem trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA un kas bija veltīts darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
03/11/2016
76390-0.jpg

This information sheet is a concise summary of the report on main findings of a three-year pilot project initiated by the European Parliament and directed by the EU-OSHA on the occupational safety and health challenges posed by an ageing workforce.

The findings are based on reviews on...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
26/10/2016
76440-0.jpg

Šā ziņojuma pamatā ir galvenie konstatējumi trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA par darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba aizsardzību, rehabilitāciju un...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt

Pages