You are here

Publikācijas

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par kādu konkrētu tematu, te Jūs to atradīsiet. Ir pieejami dažādi resursi — gan īsi pārskati, gan padziļināti pētījumi. Vietnē ir iespējams pārlūkot dažādas publikācijas, piemēram, Eiropas Parlamenta pilotprojekta “Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā” ziņojumus, modernus pētījumus par konkrētām nozarēm, darbinieku grupām vai riskiem vai faktu lapas, kurās apkopotas galvenās problēmas. 

10/03/2016
74896-0.jpg

General Electric (GE) Money Bank a.s. uzsāka savu programmu „GE Pro zdraví” 2010. gada martā saskaņā ar GE globālās veselības kultūras stratēģiju. „Health Ahead” ir GE sertifikācijas standarts, kurš izvērtē darbavietas atbilstīgi specifiskiem veselīgu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74893-0.jpg

Northumbrian Water Group Limited (NWL) piegādā un pārvalda notekūdeņu sistēmas. No visa darbaspēka 30 % ir vairāk nekā 50 gadus veci. - Slimības prombūtne muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu un stresa dēļ gadā izmaksā 1 miljonu sterliņu mārciņu. Ar NWL „Labklājības...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74858-0.jpg

Uzņēmumā Roskilde Cemeteries, kurā ietilpst trīs kapsētas un viena krematorija, strādā 32 cilvēki, no kuriem deviņi ir vecāki par 45 gadiem un uzņēmumā klasificēti kā „seniori”. Uzņēmuma senioru politiku 2007. gadā izstrādāja iekšējā darba grupa kopā ar ārējo konsultantu atbilstīgi...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74889-0.jpg

Darbiniekiem piederošais Domel Holding d.d. ir liels pasaules mēroga elektrisko motoru ražotājs, kurš nodarbina 952 darbiniekus, kuru vidējais vecums ir 40 gadi. Kopš 1998. gada tā veselības veicināšanas komanda ir pievērsusies veselības traucējumu profilaksei, lai samazinātu prombūtni...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pieejamās publikācijas

03/11/2016
77728-0.jpg

This information sheet is a concise summary of the report on main findings of a three-year pilot project initiated by the European Parliament and directed by the EU-OSHA on the occupational safety and health challenges posed by an ageing workforce.

The findings are based on reviews on...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
11/10/2016
77761-0.jpg

Darbaspēka novecošanas kontekstā šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par pieejām, ko saistībā ar rehabilitāciju un atgriešanos darbā izmanto visā Eiropā. Tajā analizēti faktori, kas ietekmē rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmu izstrādi un ieviešanu valstīs, kā arī apzināti konkrēti šo...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
11/10/2016
77803-0.jpg

Šeit atradīsiet īsu kopsavilkumu par EU-OSHA analīzes ziņojumu, kas attiecas uz ES un valsts līmeņa politiku un pasākumiem ar Eiropas iedzīvotāju novecošanu saistīto problēmu risināšanai. Tajā iekļauts īss pārskats par faktoriem, kas ietekmē politikas izstrādi, un...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt
05/10/2016
77835-0.jpg

Pamatojoties uz pārskatu, šajā informācijas lapā ir sniegti svarīgākie secinājumi attiecībā uz sievietēm, darba aizsardzību un ilgtspējīgu darbu darbaspēka novecošanas kontekstā.

Tajā aplūkotas ar vecumu saistītās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm (gan...Skatīt vairāk

PDF Info sheets Lejupielādēt

Pages

Citas svarīgas publikācijas angļu Valodā

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Skatīt vairāk

PDF Diskusiju dokumenti Lejupielādēt
29/06/2017
77548-0.jpg

Šajā ziņojumā uzsvērtas dažādas problēmas, kas saistītas ar darbaspēka novecošanu, un piedāvāti inovatīvi risinājumi. Darbu saistībā ar ziņojuma sagatavošanu koordinēja EU-OSHA sadarbībā ar Cedefop, EIGE un Eurofound. Šajā ziņojumā katra ES aģentūra...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt
07/11/2016
76185-0.jpg

Šā kopsavilkuma pamatā ir ziņojums par galvenajiem konstatējumiem trīs gadu pilotprojektā, ko ierosināja Eiropas Parlaments un vadīja EU-OSHA un kas bija veltīts darba aizsardzības problēmām, kuras rada darbaspēka novecošana.

Konstatējumu pamatā ir pārskati par novecošanu un darba...Skatīt vairāk

PDF Ziņojumi Lejupielādēt

Pages