You are here

Aizstāšana

Ja iespējams, bīstamās vielas darbavietās būtu pilnībā jālikvidē. Nereti bīstamās vielas var aizstāt ar drošām vai mazāk kaitīgām alternatīvām, vai arī darba procesus, kuros rodas bīstamās vielas, var aizstāt ar procesiem, kuros tās nerodas.

Izslēgšana un aizstāšana ir pirmās prioritātes pasākumi ES regulējumā par bīstamajām vielām. Taču daudzās darbavietās aizstāšana var būt grūti īstenojama, tāpēc nepārprotami ir nepieciešams lielāks atbalsts šajā jomā.

Padariet aizstāšanu par realizējamu iespēju savā darbavietā, izmantojot mūsu attiecīgos rīkus un informāciju, kā arī gadījumu pētījumus, kuros atainota aizstāšana praksē.