You are here

Risku pārvaldība

Efektīvas risku pārvaldības pamatā ir novēršanas kultūras radīšana — ikvienam darbavietā būtu aktīvi jāinteresējas par drošu darba vidi un jāpiedalās tās izveidē.

Lai efektīvi novērstu riskus, vispirms ir jāveic riska novērtējums, un ES tā ir juridiska prasība, kas ir jāizpilda, ja darbavietā ir bīstamās vielas. Tāpat regulējumā ir paredzēts, ka darbavietās novēršana ir jāorganizē pēc hierarhijas principa.

Par laimi, ir pieejami daudzi rīki un ieteikumu materiāli. Tajos ir piedāvāti praktiski risinājumi, un tie var palīdzēt jūsu uzņēmumam ievērot regulējumu un pārvaldīt risku, ieviešot efektīvus riska novērtēšanas un novēršanas pasākumus.