You are here

Fakti un skaitļi

Neraugoties uz regulējumu, kura mērķis ir aizsargāt darbiniekus, bīstamās vielas vēl arvien rada būtisku risku veselībai daudzās darbavietās ES. Ziņojumi liecina, ka bīstamās vielas atrodamas 38 % darbavietu — atsevišķās nozarēs šis skaitlis sasniedz gandrīz divas trešdaļas. Bīstamās vielas izraisa lielu daļu arodslimību, un dažas darbinieku grupas ir īpaši uzņēmīgas pret šiem riskiem. Pakļaušana kancerogēnu iedarbībai darbavietā ir sevišķi satraucoša — tā ik gadu izraisa 80 000 nāves gadījumu un rada izdevumus  2,4 miljardu EUR apmērā.

Pēc šiem faktiem un skaitļiem var tikai nojaust par problēmas būtību un apmēru. Vairāk informācijas skatiet mūsu ziņojumos, faktu lapās un infografikās.