You are here

Kancerogēni

Ik gadu 120 000 cilvēku ES saslimst ar vēzi, ko izraisa kancerogēnu iedarbība darbā, un gandrīz 80 000 gadījumu iznākums ir letāls. Tas ir nepieņemami, jo īpaši tāpēc, ka saslimšanu ar vēzi kā arodslimību daudzos gadījumos varētu novērst, ierobežojot šādu iedarbību.

ES darbavietās ir simtiem kancerogēnu. Daudzi no tiem rodas darba procesos, un tos ir grūti uzraudzīt. Nereti uzņēmumi nav informēti, ka uz kancerogēniem attiecas daudz stingrāks regulējums nekā uz citām bīstamajām vielām.

Kancerogēni var būt problēma arī jūsu darbavietā — uzziniet vairāk mūsu ērti izmantojamajos resursos un ieteikumos.