You are here

Informētības veicināšana

Darba devēji, vadītāji un darbinieki ne vienmēr apzinās, ka to darbavietās atrodas bīstamās vielas, turklāt līdz galam neizprot šo vielu radītos riskus. Liela nozīme ir informētības veicināšanai par bīstamo vielu īpašībām un izplatību, efektīvām stratēģijām, kas paredzētas, lai pārvaldītu vai — vēl labāk — novērstu riskus, un spēkā esošajam regulējumam, kura mērķis ir aizsargāt darbiniekus pret kaitējumu.

Mūsu apkopotajos resursos varat uzzināt vairāk par šiem jautājumiem. Tāpat varat piekļūt praktiskajiem rīkiem un ieteikumiem, kas ir pieejami, lai palīdzētu darbavietām novērtēt un pārvaldīt riskus, un uzzināt visu, kas jums jāzina par savas informētības veicināšanas kampaņas organizēšanu.