You are here

Jaunumi

08/12/2020

Balsta un kustību aparāta slimību profilakse sievietēm, migrantiem un LGBTI darbiniekiem

msd_gender_220.jpg

© EU-OSHA/Mohammad Javad Khazaee

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) var skart ikvienu, bet pētījumā parādīts, ka īpašs risks pastāv, piemēram, sieviešu, migrantu un LGBTI darbinieku grupās, kas pakļautas diskriminācijas riskam.

Jaunā visaptverošā ziņojumā analizēts, kāpēc šajās grupās parasti ir sliktāki darba aizsardzības nosacījumi un ko uzņēmumi un valsts iestādes var darīt šīs problēmas risināšanai.

Intervijās ar ekspertiem, mērķa grupās ar darbiniekiem un lietu analīzēs iezīmējas jauni politiski ieteikumi BKAS profilaksei arvien daudzveidīgākā Eiropas darbaspēka vidū.

Lasiet ziņojumu un kopsavilkumu: Darbaspēka dažādība un balsta un kustību aparāta slimības: faktu un skaitļu pārskats un gadījumu piemēri

Apmeklējiet kampaņas “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” tīmekļa vietni