You are here
Infosheet on substitution.jpg

Informācijas lapa par aizstāšanu

Vislabākais veids riska mazināšanai ir bīstamo vielu likvidēšana vai to aizstāšana, un pilnīgs riska novērtējums ir šā procesa galvenais posms. Mēs esam apkopojuši vairākus pamatprincipus, praktiskās norādes, paraugprakses piemērus, riska novērtēšanas rīkus un metodes, kā arī noderīgas saites uz norādēm par bīstamo vielu pakāpenisku aizstāšanu. Skatīt vairāk