You are here

Gadījumu izpēte

Šeit apkopotie gadījumu izpētes piemēri parāda, kā praksē ir veiksmīgi atrisinātas ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas. Šie piemēri stāsta par vecuma pārvaldības programmu kādā Somijas pašvaldības uzņēmumā, kur ar darba izpildes novērtējumu, vadošo darbinieku apmācību un arodveselības aprūpes palīdzību izdevies samazināt slimības atvaļinājumu skaitu un paaugstināt pensionēšanās vecumu; par smagumu celšanas aprīkojuma ieviešanu un izmaiņām darba organizācijā kādā vācu jumta segumu klāšanas mikrouzņēmumā, lai paturētu darbā gados vecākus darbiniekus, kā arī par programmu, sakarā ar kuru kāda šūšanas fabrika Polijā tika apgādāta ar jaunu aprīkojumu un labāku apgaismojumu, uzlabojot arī darba organizāciju, kā rezultātā tika novērsti negadījumi, samazinājās darba kavējumu skaits un uzlabojās šūšanas precizitāte.

18/12/2015
73250-0.jpg

Šefīldas Arodveselības padomdevēju dienests (SOHAS) sniedz konfidenciālu atbalstu attiecībā uz darba vietas saglabāšanu un rehabilitāciju cilvēkiem, kuriem ir ar darbu saistītas veselības problēmas. SOHAS 2009. gadā izveidoja sadarbību ar Šefīldas IAPT (Labāka piekļuve...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74862-0.jpg

Somu ražotāja/izplatītāja Saarioinen uzņēmumā tika novērots slimības prombūtnes rādītāju pieaugums un agrīna aiziešana no darba muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu dēļ. Uzņēmums 2003. gadā uzsāka vecuma pārvaldības programmu nolūkā samazināt izmaksas saistībā ar šo problēmu. Programmu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74883-0.jpg

Sv. Olafa slimnīcā strādā 9726 cilvēki, no kuriem 2000 ir vecāki par 55 gadiem. Agras pensionēšanās izmaksas ir augstas, un slimnīca vēlas saglabāt darbā pieredzējušus darbiniekus. Lai arī tam nav juridisku prasību, Sv. Olafa slimnīca ir izstrādājusi senioru politiku partnerībā ar arodbiedrībām...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74852-0.jpg

Dienests d’Aide aux Familles bruxelloises Asbl ir neliela bezpeļņas organizācija, kura atbalsta ģimenes slimības, invaliditātes un sociālo grūtību laikā. No visiem tajā strādājošajiem 90 % ir aprūpes darbinieki, no kuriem 45 % ir vecāki par 45 gadiem. Viņu darbs — palīdzēt ģimenēm to...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
09/03/2016
74885-0.jpg

DARTEX ir neliela šūšanas darbnīca, kurā piecas dienas vienā maiņā strādā 14 sievietes. Atkārtojošās darbības, kas veiktas sēdus, palielina muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu risku. Drošības un veselības aizsardzības jautājumi ietekmēja ražīgumu un klientu apmierinātību, kā arī...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pages