You are here

Gadījumu pētījumi

Novēršanas pasākumu praktiskā īstenošana darbavietu līmenī ir pietiekami plaši aprakstīta daudzos gadījumu pētījumos, ko publicējuši paši uzņēmumi, valsts iestādes, rūpniecības asociācijas un arodbiedrības. Minētās iestādes ir apkopojušas šādus gadījumu pētījumus un publicējušas tos ar dažādu detalizācijas pakāpi un dažādos formātos. Daži no tiem ir īsi veiksmes stāsti; citos ir sīki aprakstīti riska mazināšanas aspekti, kā arī attiecīgo praktisko risinājumu tehnoloģiski un finansiāli aspekti. Ir aprakstīti pat ar dzīves ciklu saistīti apsvērumi (t. i., bīstamu vielu radīto risku novēršana visā to dzīves ciklā, no izejvielas līdz atkritumiem). Formāti ir dažādi, sākot no viegli lasāmas informācijas uz divām lapām un beidzot ar plašiem tehniskiem aprakstiem. Jauns formāts ir atbalsta video, un publikācijas arvien biežāk ir pieejamas vairāk nekā vienā valodā.

Rāda 1–5 no 7
20/04/2018
79231-0.jpg

A cleaning company in Sweden has successfully reduced the exposure of its workers to hazardous cleaning products. 

This case study outlines the approach taken by the company, which involved a combination of eliminating cleaning chemicals altogether or replacing them with safer...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
20/04/2018
79229-0.jpg

In response to the official classification of formaldehyde as a category 1B carcinogen, a company in Slovenia that used the substance in manufacturing insulation products set out to assess the current situation and introduce preventive measures to improve workers’ safety and health.

This...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
20/04/2018
79238-0.jpg

An adhesive manufacturing company in Finland has implemented a multifaceted approach to protect its workers from dangerous chemicals. The case study details how, through a combination of measures, exposure levels are so low that personal protective equipment is not required for most work...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
20/04/2018
79225-0.jpg

In this example of good practice, a cleaning company in Estonia introduced measures to reduce the risk of exposure to dangerous chemicals in cleaning agents.

Through revisions to its procurement system, the company limited the cleaning products it used on a daily basis to three main...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
23/07/2010
9119-0.jpg

The extent of occupational exposure to hazardous factors was assessed at all workstations at the timber industry company. The main harmful factors were chemical substances, wood dust and noise. The management of the company, in tri-partite consultation decided to target these harmful factors....Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pages