You are here

Leidiniai

„Su darbu susiję raumenų ir kaulų sutrikimai. Faktai ir statistiniai duomenys. Apibendrinamoji 10 ES valstybių narių ataskaitų ataskaita“

12/03/2020 Rūšis: Ataskaitos 80 puslapiai

Ši apibendrinamoji ataskaita parengta vykdant daug didesnį projektą „Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų faktų ir statistikos apžvalga. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų paplitimas, susijusios išlaidos ir demografiniai aspektai Europoje“, kuriuo siekiama padėti ES ir nacionalinio lygmens politikams susidaryti tikslų vaizdą apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų paplitimą ir dėl jų patiriamas išlaidas visoje Europoje. Vykdant projektą surinkti įvairių aktualių ir patikimų oficialių statistikos šaltinių duomenys. Šia ataskaita siekiama papildyti tokio paties pavadinimo apžvalginę ataskaitą apie visą ES „Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai: jų paplitimas, susijusios išlaidos ir demografiniai aspektai ES. Galutinė ataskaita“.

EU-OSHA, žinodama, kad trūksta ES lygmens duomenų apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus, šaltinių, nusprendė papildyti ir išplėsti ES lygmens išvadas nacionaliniais duomenimis ir analizėmis. Į šią apibendrinamąją ataskaitą ketinama įtraukti kai kuriuos iš šių duomenų ir informaciją, paskelbtą 10 nacionalinių šios srities ataskaitų (Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje).

Downloads
download