You are here
Substitution Support Portal

Pavojingų medžiagų pakeitimo paramos portalas

„SUBSPORT“ (pavojingų medžiagų pakeitimo paramos portalas) yra nemokama, daugiakalbė keitimosi informacija platforma, kurioje pateikiama informacija apie pavojingųjų cheminių medžiagų pakeitimą alternatyviomis medžiagomis ir technologijomis. Pakeitimas – esminis veiksmas, siekiant mažinti cheminių medžiagų keliamą riziką aplinkai ir visuomenės sveikatai. Taigi, „SUBSPORT“ interneto portale siekiama palengvinti šią sudėtingą užduotį teikiant gaires dėl medžiagų įvertinimo ir pakeitimo valdymo, kartu padedant įmonėms atitikti pakeitimo reikalavimus pagal ES teisės aktus. Žr. daugiau