You are here
Substitution and Alternatives Assessment Tool Selector

Pakeitimo ir alternatyvų vertinimo priemonių rinkiklis

Priemonių rinkiklis nustato internetines priemones, programinę įrangą ir duomenų šaltinius, kuriais galima naudotis keičiant chemines medžiagas arba vertinant alternatyvas. Kiekviena į rinkiklį įtraukta priemonė ir duomenų šaltinis buvo įvertinti pagal standartizuotą galimų priemonių požymių sąrašą. Žr. daugiau