You are here
Roadmap on carcinogens

Su kancerogenais susijusių veiksmų gairės

2016 m. šešios svarbios Europos organizacijos, įskaitant EU-OSHA, parengė savanoriškų veiksmų programą, kurios tikslas – didinti informuotumą apie riziką, kylančią dėl kancerogenų poveikio darbo vietoje, ir dalintis gerąja patirtimi. Šia su kancerogenais susijusia veiksmų programa (Su kancerogenais susijusių veiksmų gairės) siekiama skatinti jau išbandytus ir patvirtintus pažangius sprendimo būdus, naudojamus visoje Europoje. Susipažinkite su gerosios patirties pavyzdžiais ir palaikykite šią iniciatyvą! Žr. daugiau