You are here

Konkretaus atvejo tyrimai

Švedija. Moterų darbo aplinka, raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencija

19/03/2020 Rūšis: Atvejų tyrimai 13 puslapiai

Atvejo tyrime nurodoma Švedijos iniciatyva didinti informuotumą apie moterų profesinę sveikatą apskritai ir ją gerinti, ir konkrečiai mažinti joms kylančią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų riziką. Pagal šią iniciatyvą darbo inspektoriai buvo mokomi atsižvelgti į lyčių aspektą kasdienėje savo veikloje.

Tada jie atliko patikrinimus tose darbo vietose ir sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, ir pradėjo diskusijas su darbdaviais, kurių darbo vietose rizikos prevencijos priemonės netinkamos. Ši iniciatyva sėkmingai padėjo didinti informuotumą ir keisti mąstymą, tačiau pokyčiai reikalingi politiniu lygmeniu, kad į lyčių aspektą būtų atsižvelgiama formuojant politiką. 

  • Atsisiųsti :