You are here

Pakeitimas

Jei įmanoma, pavojingos medžiagos darbo vietoje turėtų būti apskritai pašalintos. Dažnai pavojingas medžiagas galima pakeisti saugiomis arba ne tokiomis žalingomis alternatyvomis, kita vertus, darbo procesus, kurių metu sukuriamos pavojingos medžiagos, galima pakeisti procesais, kuriuos vykdant tokios medžiagos nesukuriamos.

Pašalinimas ir pakeitimas yra svarbiausios ES pavojingas medžiagas reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos prioritetinės priemonės. Vis dėlto, atrodo, kad daugumoje darbo vietų pakeitimą sudėtinga įgyvendinti, todėl akivaizdu, kad šioje srityje reikalinga didesnė parama.

Pasinaudodami mūsų atitinkamomis priemonėmis ir informacija bei atvejų tyrimais, kuriuose parodomi praktiniai pakeitimo aspektai, pasistenkite savo darbo vietoje pavojingas medžiagas pakeisti saugesnėmis.