You are here

Konkrečios grupės

Europos darbo jėga yra įvairi, tokie pat įvairūs yra ir darbuotojų poreikiai. Saugiose darbo vietose šie konkretūs poreikiai pripažįstami atliekant rizikos vertinimą ir įgyvendinant prevencijos strategijas.

Moterys, jauni darbuotojai, darbuotojai migrantai ir laikini darbuotojai priklauso tai darbuotojų grupei, kuriems kyla didžiausia pavojingų medžiagų poveikio rizika. Taip gali būti dėl to, kad jie neturi patirties, nėra informuoti arba yra fiziškai labiau pažeidžiami, arba dėl to, kad dažnai keičia darbus arba dirba sektoriuose, kuriuose yra mažas informuotumas šiuo klausimu.

Iš mūsų surinktų rekomendacijų, atvejų tyrimų ir geros praktikos pavyzdžių matyti, kaip jūsų darbo vietoje galima valdyti konkrečius grupių, kurioms kyla rizika, poreikius.