You are here

Rizikos valdymas

Pagrindinis veiksmingo rizikos valdymo aspektas yra prevencijos kultūros sukūrimas – kiekvienas darbo vietoje turėtų aktyviai domėtis ir dalyvauti užtikrinant saugią darbo aplinką.

Rizikos vertinimas – esminė veiksmingos prevencijos sąlyga ir ES teisiškai privalomas, jeigu darbo vietose yra pavojingų medžiagų. Pagal teisės aktus taip pat reikalaujama, kad darbo vietose būtų laikomasi hierarchinio požiūrio į prevenciją.

Laimė, galima pasinaudoti įvairiomis priemonėmis ir rekomendacine medžiaga. Jose galima rasti praktinio sprendimo būdų, kurie padės jūsų įmonei laikytis teisės aktų ir valdyti riziką įgyvendinant veiksmingas rizikos vertinimo ir prevencijos priemones.