You are here

Faktai ir skaičiai

Nepaisant teisės aktų, kuriais užtikrinama darbuotojų apsauga, pavojingos medžiagos vis dar kelia didelę riziką daugybėje ES darbo vietų. Iš ataskaitų galima matyti, kad pavojingų medžiagų yra 38 % darbo vietų, o tam tikruose sektoriuose tokių darbo vietų yra beveik du trečdaliai. Pavojingos medžiagos yra didelės dalies profesinių ligų priežastis, o kai kurių grupių darbuotojams kyla ypač didelė rizika. Kancerogenų poveikis darbo vietoje kelia ypač didelį susirūpinimą – nuo kancerogenų kasmet miršta 80 000 žmonių, o metinės su tuo susijusios išlaidos sudaro 2,4 mlrd. EUR.

Šie faktai ir skaičiai leidžia tik numanyti problemos pobūdį ir mastą. Daugiau informacijos galėsite rasti mūsų pranešimuose, informacijos suvestinėse ir informaciniuose grafikuose.