You are here

Informuotumo didinimas

Darbdaviai, vadovai ir darbuotojai ne visada supranta, kad jų darbo vietose yra pavojingų medžiagų, ir jie ne iki galo supranta šių medžiagų keliamą riziką. Labai svarbu didinti informuotumą apie pavojingų medžiagų pobūdį ir paplitimą, veiksmingas rizikos valdymo arba – dar geriau – pašalinimo strategijas ir galiojančius teisės aktus, kuriais užtikrinama darbuotojų apsauga.

Naudodamiesi mūsų surinktais ištekliais, apie šiuos klausimus galite sužinoti daugiau. Taip pat galite pasinaudoti prieinamomis praktinėmis priemonėmis ir rekomendacijomis, kurios padės įvertinti ir valdyti darbo vietoje kylančią riziką, ir gauti visą informaciją, kurią turite žinoti vykdydami informuotumo didinimo kampaniją savo įmonėje.