You are here

PAimage_0.png

Saugių darbo vietų kampanija „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ suskirstyta į prioritetines sritis, kurios dvejus kampanijos ciklo metus reklamuojamos rengiant specialias komunikacijos akcijas ir reklaminės medžiagos rinkinius. Tai naujovė, skirta konkrečioms ir aktualioms su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusioms temoms nušviesti, suteikianti prieigą prie įvairių informacijos šaltinių ir leidinių, kurie skelbiami ir reklamuojami šiais laikotarpiais:

  • Prevencija – 2020 m. spalio–gruodžio mėn.
  • Faktai ir skaičiai – 2020 m. sausio–kovo mėn.
  • Lėtinės ligos – 2021 m. balandžio–birželio mėn.
  • Sėdimas darbas – 2021 m. liepos–spalio mėn.
  • Darbuotojų įvairovė – 2021 m. lapkričio mėn.–2022 m. sausio mėn.
  • Nuotolinis darbas – 2022 m. vasario–balandžio mėn.
  • Ateities kartos – 2022 m. gegužės–rugpjūčio mėn.
  • Psichosocialinės rizikos veiksniai – 2022 m. rugsėjo–lapkričio mėn.