You are here
Managing nanomaterials in the workplace

Nanomedžiagų darbo vietoje valdymas

Sužinokite daugiau apie nanomedžiagų poveikį darbo vietoje. EU-OSHA interneto svetainės skiltis, skirta darbuotojų saugai ir sveikatai bei nanomedžiagoms; tai mažytės dalelės, iki 10 000 kartų mažesnės už žmogaus plauką ir nematomos plika akimi. Skiltyje skelbiama pagrindinė informacija tiems, kurie galbūt išsamiai neišmano techninių šios problemos aspektų; ši informacija gali padėti užtikrinti, kad susidūrus su nanomedžiagomis būtų laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) reglamentuojančių teisės aktų. Žr. daugiau