You are here
22/10/2018

EU-OSHA tikisi sėkmingos 2018 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės

Kiekvienais metais Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir jos partneriai pažymi Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę rengdami informuotumo didinimo renginius visoje ES ir už jos ribų. Šiais metais įdomių renginių spalio 22–26 d. pasiūlysiančios savaitės tema – pavojingų medžiagų valdymas darbo vietoje.

Pavojingų medžiagų galima rasti beveik visose darbo vietose; remiantis EU-OSHA ESENER-2 tyrimu, 38 proc. ES įmonių nurodo, kad jų darbo vietose yra cheminių ar biologinių medžiagų skysčio, dūmų ar dulkių pavidalu. Ši Europos savaitė suburia darbuotojus, vadovus ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) ekspertus, kad jie didintų informuotumą apie pavojingas medžiagas darbo vietose, keistųsi geriausia patirtimi ir skatintų veiksmingą saugos ir sveikatos valdymą darbo vietose.

EU-OSHA bendradarbiauja su plačiu nacionalinių ryšių punktų, oficialių kampanijos partnerių, kampanijos žiniasklaidos partnerių tinklu ir Europos įmonių tinklo DSS ambasadoriais. Jie dirba kartu skatindami informuotumą per Europos savaitę, organizuodami įvairius renginius, be kita ko, konferencijas, konkursus, mokymo sesijas, parodas ir tinklo narių susitikimus bei geros praktikos renginius.

Ryšių punktų veikla: Kroatijoje rengiamas geros praktikos seminaras, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas darbui su pavojingomis medžiagomis ir mišiniais; Suomijos bendrovės gaus naudos iš geriausios praktikos mainų vizitų; Rumunijoje rengiami DSS ir socialinių partnerių dalyvavimą skatinantys renginiai; Slovėnijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Italijoje ir Bulgarijoje rengiami seminarai, kurių pagrindinė tema –cheminė sauga.

Žiniasklaidos partnerių veikla: straipsniai, kuriuos skelbia Gesunde Arbeit Austrijoje, Saugos ir sveikatos centras Bulgarijoje ir platus kompanijos nušvietimas visos Europos socialinėje žiniasklaidoje. 

Oficialus kampanijos partneris – Europos saugumo fondas – rengia praktinį seminarą apie naująjį AAP reglamentą; Europos ugniagesių sąjungų aljansas organizuoja seminarą apie ugniagesių darbo aplinką ir pavojingas medžiagas. Statybos bendrovė „Sando“ rengia konferenciją apie inovatyvias prevencijos technologijas.

EU-OSHA direktorė dr. Christa Sedlatschek komentuoja: „Mūsų ESENER tyrimas rodo, kad pavojingų medžiagų yra visuose sektoriuose, pavyzdžiui, tradiciniuose pramonės sektoriuose, kaip antai statybos ir gamybos, jas naudoja daugiau kaip 50 proc. ES įmonių, o žemės ūkyje – daugiau kaip 60 proc. ES įmonių. Mes siekiame padėti darbuotojams, vadovybei ir aplinkai atlikdami tyrimus, teikdami praktinę pagalbą ir didindami informuotumą apie pavojingų medžiagų efektyvaus valdymo svarbą.“

Dabartiniai Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai, kurie yra 2018–2019 m. kampanijos dalis, rengiami siekiant suteikti pripažinimą organizacijoms, kurios efektyviai valdo pavojingas medžiagas. Konkursas šiuo metu vyksta įvairiose šalyse. Jei jūsų organizacijoje taikomas išskirtinis ar inovatyvus požiūris į pavojingų medžiagų valdymą ir jums padarė įspūdį ar įkvėpė, galite susisiekti su nacionaliniu ryšių punktu ir kreiptis dėl galimo apdovanojimo. Kita vertus, jei jūsų įmonė vis dar ieško patarimų, kaip geriausiai valdyti pavojingas medžiagas darbe, ji turėtų pasinaudoti EU-OSHA nauja praktinių priemonių ir rekomendacijų duomenų baze.

EU-OSHA taip pat atnaujino savo 2018–2019 m. kampanijos priemonių rinkinį. Jame pateikiami nauji geros praktikos pavyzdžiai ir siūlomi praktiniai patarimai, kaip veiksmingai vykdyti kampaniją bet kokia DSS tema, įskaitant pavojingas medžiagas.

Nuorodos

Pastabos redaktoriams: 
1

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti. Agentūra tiria, renka ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią informaciją apie saugą ir sveikatą, rengia informuotumo didinimo kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, Ispanijoje. Ji suvienija Europos Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus, taip pat geriausius visų ES valstybių narių ir kitų šalių specialistus.

Dabar galite mus sekti tinkluose Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube arba užsiprenumeruoti kas mėnesį leidžiamą mūsų naujienlaiškį OSHmail. Be to, užsiregistravę galite reguliariai gauti naujienas ir informaciją iš EU-OSHA per RSS srautus.

http://osha.europa.eu

2

2018-19 m. kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ skirta didinti informuotumą apie pavojingas medžiagas darbo vietose ir apie tai, kaip išvengti šių medžiagų keliamos rizikos. Kampanijoje ypač daug dėmesio skiriama specialių poreikių turintiems darbuotojams ir toms grupėms, kurioms kyla itin didelė rizika, pvz., darbuotojams migrantams ir jaunimui. Kaip ir ankstesnes saugių darbo vietų kampanijas, šią kampaniją nacionaliniu lygmeniu koordinuoja EU-OSHA ryšių punktai, o ją įgyvendinti padeda oficialūs kampanijos ir žiniasklaidos partneriai.

Kampanija pradėta vykdyti 2018 m. balandžio mėnesį. Svarbiausios kampanijos renginių kalendoriaus datos – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės (2018 m. ir 2019 m. spalio mėn.) ir saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų ceremonijos (2018 m. ir 2019 m. lapkričio mėn.). Kampanijos baigiamasis renginys – aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo vietų tema (2019 m. lapkričio mėn.), kuriame visi kampanijos dalyviai kartu su EU-OSHA įvertins kampanijos laimėjimus ir įgytą patirtį.

Tapkite žiniasklaidos partneriu

Domitės galimybe dirbti su mumis ir skleisti Saugių darbo vietų kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ idėjas?

Kontaktai žiniasklaidai

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Rinkinys spaudos atstovams

Jeigu skelbiate pranešimus apie saugių darbo vietų kampaniją, pasinaudokite mūsų rinkiniu spaudos atstovams, kuriame rasite pranešimus spaudai, paveikslėlius, renginių kalendorių ir visus svarbiausius faktus ir skaičius.