You are here
Guidance for national labour inspectors

Rekomendacijos valstybių narių darbo inspektoriams

Šis rekomendacinis dokumentas skirtas valstybių narių darbo inspektoriams. Jame pateikiama pagrindinė informacija apie įkvepiamąjį kristalinį silicį statybvietėse, jo sukeliamus pavojus sveikatai, reglamentavimo sistemą ir kontrolės priemones, taip pat pateikiama keletas darbo, kurį atliekant išsiskiria įkvepiamasis kristalinis silicis, pavyzdžių. Ataskaitoje taip pat rekomenduojami veiksmai, kurių reikia imtis, kai nustatomas potencialiai didelis, vidutinis ar mažas įkvepiamojo kristalinio silicio pavojus sveikatai, priklausomai nuo darbdavio įgyvendinamų kontrolės priemonių taikymo apimties ir lygio inspekcijos metu. Žr. daugiau