You are here
Carcinogens and work-related cancer

Kancerogenai ir su darbu susiję vėžiniai susirgimai

2012 m. 60 ekspertų grupė iš įvairių Europos šalių susitelkė tam, kad apibendrintų, kaip šiuo metu suprantamas kancerogenų poveikis ir su darbu susijusių vėžinių susirgimų priežastys ir aplinkybės. Šioje ataskaitoje rasite visą informaciją, pateiktą per minimą susitikimą, kurio metu dėmesys buvo sutelktas į kancerogenų poveikio vertinimo metodus ir su darbu susijusių vėžinių susirgimų naštą, kancerogenų poveikį pažeidžiamoms darbuotojų grupėms ir veiksmų planus bei kampanijas, kuriomis siekiama užkirsti kelią su darbu susijusiems vėžiniams susirgimams. Žr. daugiau