You are here
27/11/2017

Kampanijos vadovas

campaign-guide-1.jpg

Kampanijos vadove paaiškinama, kodėl taip svarbu darbo vietoje valdyti pavojingas medžiagas. Vadove pateikiama informacija apie keletą atvejo tyrimų ir praktinių sprendimo būdų, taip pat pateikiamas susijusių teisės aktų sąrašas ir aprašoma, kaip sukurti rizikos prevencijos kultūrą. Rizikos vertinimas yra pagrindinis prevencijos aspektas, o aiškiai ir suprantamai parengtame vadovo skyriuje visas procesas suskirstytas į paprastus etapus. Vadove teikiamos rekomendacijos dėl darbuotojų, kuriems kyla ypač didelė rizika, grupių, taip pat yra skyrius, kuriame daugiausia dėmesio skiriama kancerogenų ir su darbu susijusio vėžio klausimams. Galiausiai pateikiama informacija, kaip dalyvauti kampanijoje, ir nurodomos svarbiausios kampanijos datos.