You are here
22/02/2018

Tájékoztató: A munkahelyi veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályi keret

Információs adatlapok
79845-0.jpg

Ez a tájékoztató a munkahelyi veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályi keretet tekinti át az Európai Unióban, három európai uniós irányelvet kiemelve: a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelvet, a vegyi anyagokról szóló irányelvet (CAD-irányelv), valamint a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelvet (CMD-irányelv).

Ismerteti a kockázatmegelőzéshez szükséges hét lépést, és bemutat egy sor ingyenes interaktív e-eszközt, pl. az OiRA-t, az egyszerűbb kockázatértékeléshez.

A kiadvány kiemeli a STOP elvet, a veszély azonosítását követően a megelőzés és a szükséges intézkedések hierarchiáját.