You are here

Adatvédelmi szabályzat – Részvételi oklevél

Az Ügynökségnek a személyes adatok kezelésével megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője.

Az adatfeldolgozás célja

Az ezen az űrlapon kért adatokat a pdf formátumú részvételi oklevél elkészítése, és a megadott e-mail-címre elküldése céljából kérjük. Az adatokat statisztikai célra használjuk fel, és azokat az EU-OSHA nevében az Ön országában a kampánytevékenységekhez kapcsolódó különböző közléseket – például hírleveleket, híreket, rendezvénymeghívásokat vagy felméréseket – kezelő harmadik partnerek/vállalkozók részére továbbítjuk. Az adatokat átadjuk a nemzeti fókuszpontoknak is, hogy tájékoztassuk őket az országukban folyó kampányban való részvételről.

A kezelt adatok típusa

Az űrlapon kért adatok többek között az alábbi nem személyes adatokat lehetnek:

  • kapcsolattartó neve és e-mail-címe;
  • vállalkozás neve és címe;
  • vállalkozás telefonszáma.

Az oklevélen feltüntetett adatok között csak a vállalkozása neve szerepel.

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2062/94/EK (1994. július 18.) tanácsi rendelet és annak későbbi módosításai.

 

Az adatfeldolgozás jogszerűsége

Az adatfeldolgozás az Európai Parlament és a Tanács a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) (a továbbiakban: 45/2001/EK rendelet) 5. cikkének a) pontján alapul.

 

Adatátvevők

A személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása az alábbi érintettek szerep- és felelősségi körei (a szükséges ismeret elvén) alapján történik:

  • az EU-OSHA szabályszerűen kinevezett munkatársai, partnerei, alvállalkozói;
  • az EU-OSHA szerverét hosztoló és karbantartó külső szolgáltató;
  • adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet minden említett adatátvevőre nézve kötelező.

Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van hozzáférni, helyesbíteni vagy blokkolni adataikat (az adatok pontatlansága esetén), kérni azok törlését, és feldolgozásuk ellen kifogással élni a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., 16. és 18. cikkében előírt esetekben.

Amennyiben személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy panasza van, írjon nekünk az information@osha.europa.eu címre, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

A partnerre vonatkozó említett adatokat a kampány végéig őrizzük meg.

Biztonsági intézkedések

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogellenes megváltoztatással, nyilvánosságra hozatallal vagy megsemmisítéssel szemben. Ilyen intézkedés többek között az adatgyűjtési, megőrzési és feldolgozási gyakorlataink belső felülvizsgálata, valamint olyan biztonsági intézkedések, mint az üzenetek megfelelő titkosítása, továbbá a személyes adatok tárolására szolgáló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedések.

Információkérés 

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásra irányuló kéréseiket az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének címezve a dpo@osha.europa.eu e-mail címre küldhetik.

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Ha úgy vélik, hogy az adatfeldolgozás nem felel meg a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek, az érintettek bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak a http://www.edps.europa.eu honlapon.