You are here

Konkrét csoportok

Az európai munkavállalók sokfélék, így sokfélék a szükségleteik is. Az egészséges munkahelyek a kockázatértékelés és a megelőzési stratégiák megvalósítása során felismerik ezeket a sajátos szükségleteket.

A nők, a fiatal munkavállalók, a külföldi munkavállalók és az ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalók vannak a legnagyobb valószínűséggel kitéve veszélyes anyagokból eredő kockázatnak. Ennek oka lehet a tapasztalatlanságuk, nem megfelelő tájékoztatásuk vagy hogy fizikailag sérülékenyebbek, illetve hogy ők gyakrabban váltanak munkahelyet, vagy olyan ágazatokban dolgoznak, ahol kevéssé vannak tisztában ezzel a problémával.

Az útmutató és az általunk összegyűjtött esettanulmányok és helyes gyakorlatra vonatkozó példák mind azt szemléltetik, hogyan elégíthetők ki a kockázatnak kitett csoportok sajátos szükségletei.