You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

Dostupne publikacije (29)

80922-0.jpg
07/12/2018 Vrsta: Europski vodiči 102 stranice

„Zdravi radnici, uspješna poduzeća - praktičan vodič za dobrobit na poslu”

Ovaj vodič sadrži praktičan pristup za suzbijanje psihosocijalni h rizika i mišićno-koštanih poremećaja te za upravljanje njima. Radnici u Europi najčešće navode ta dva problema kao glavni uzrok zdravstvenih problema povezanih s poslom. Posljedica su toga ne samo značajan broj...

Prikaži više
77755-0.jpg
11/10/2016 Vrsta: Informativni listovi 2 stranice

Rehabilitacija i povratak na posao: Izvješće o analizi politika, strategija i programa EU-a i država članica – Informativni...

Ova publikacija sadrži izvješće koje pruža prikaz različitih pristupa rehabilitaciji i povratku na posao diljem Europe. Analiziraju se čimbenici koji utječu na razvoj i primjenu sustava rehabilitacije i povratka na posao u pojedinim zemljama te se u nastavku utvrđuju konkretni...

Prikaži više
76173-0.jpg
11/07/2016 Vrsta: Reports 86 stranice

Pregled istraživanja o rehabilitaciji i povratku na posao

Radna snaga u Europi sve je starija. Stariji radnici posebno su izloženi riziku od prijevremene invalidske mirovine i dugoročnog bolovanja, što iziskuje velike troškove. U sažetku se pruža najnoviji prikaz znanja o sustavima, programima i intervencijama profesionalne...

Prikaži više
76177-0.jpg
08/03/2016 Vrsta: Reports 94 stranice

Rehabilitacija i povratak na posao: Izvješće o analizi politika, strategija i programa EU-a i država članica

Ova publikacija sadrži izvješće koje pruža prikaz različitih pristupa rehabilitaciji i povratku na posao diljem Europe. Analiziraju se čimbenici koji utječu na razvoj i primjenu sustava rehabilitacije i povratka na posao u pojedinim zemljama te se u nastavku utvrđuju konkretni...

Prikaži više

Pages

Pages

26 - 29