You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

86779-0.jpg
09/09/2020 12 stranice

Profesionalni egzoskeleti: nosivi robotski uređaji i...

Vrsta: Politika / Rasprava
86909-0.jpg
05/03/2021 4 stranice

Rad s kroničnim reumatskim i mišićno-koštanim bolestima

Vrsta: Informativni listovi
87513-0.jpg
10/12/2020 16 stranice

Prevencija mišićno-koštanih poremećaja u građevinskom...

Vrsta: Politika / Rasprava

Dostupne publikacije (30)

85710-0.jpg
21/06/2020 Vrsta: Politika / Rasprava 23 stranice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava u sektoru zdravstvene skrbi

Sve veća potreba za skrbi, poteškoće u zapošljavanju i starenje radne snage znače da će poremećaji mišićno-koštanog sustava vjerojatno postati sve veći izazov za sigurnost i zdravlje na radu u zdravstvenom sektoru. U ovom se dokumentu za raspravu analizira literatura o...

Prikaži više
85700-0.jpg
05/06/2020 Vrsta: Reports 51 stranice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom: od istraživanja do prakse Što možemo naučiti?

Unatoč brojnim inicijativama usmjerenima na sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, njihova pojavnost u EU-u i dalje je visoka. U ovom se izvješću iznose rezultati opsežnog projekta čiji je cilj bio ispitati razloge za to i utvrditi nedostatke na...

Prikaži više
85662-0.jpg
05/06/2020 Vrsta: Reports 10 stranice

Sažetak – Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom: od istraživanja do prakse Što možemo naučiti?

Unatoč brojnim inicijativama usmjerenima na sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, njihova pojavnost u EU-u i dalje je visoka. U ovom se izvješću iznose rezultati opsežnog projekta čiji je cilj bio ispitati razloge za to i utvrditi nedostatke na...

Prikaži više
85544-0.jpg
19/05/2020 Vrsta: Reports 11 stranice

Sažetak – Politika i praksa sprječavanja Pristupi rješavanju problema poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom

U okviru projekta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pod nazivom „Pregled istraživanja, politika i praksi sprječavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom” projektni tim proveo je opsežnu analizu politika sprječavanja poremećaja mišićno...

Prikaži više
85485-0.jpg
19/05/2020 Vrsta: Reports 53 stranice

Politika i praksa sprječavanja Pristupi rješavanju problema poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom

U okviru projekta Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pod nazivom „Pregled istraživanja, politika i praksi sprječavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom” projektni tim proveo je opsežnu analizu politika sprječavanja poremećaja mišićno...

Prikaži više

Pages

Pages

16 - 20