You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

86779-0.jpg
09/09/2020 12 stranice

Profesionalni egzoskeleti: nosivi robotski uređaji i...

Vrsta: Politika / Rasprava
86909-0.jpg
05/03/2021 4 stranice

Rad s kroničnim reumatskim i mišićno-koštanim bolestima

Vrsta: Informativni listovi
87513-0.jpg
10/12/2020 16 stranice

Prevencija mišićno-koštanih poremećaja u građevinskom...

Vrsta: Politika / Rasprava

Dostupne publikacije (30)

87599-0.jpg
07/12/2020 Vrsta: Reports 170 stranice

Sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja među raznolikom radnom snagom: čimbenici rizika za žene, migrante i pripadnike...

U ovom izvješću ispituju se učestalost poremećaja mišićno-koštanog sustava i s njima povezani fizički, psihosocijalni , osobni i organizacijski čimbenici rizika u trima skupinama radnika, a to su žene, migranti i pripadnici LGBTI zajednice. Raspravlja se o tome zašto su radnici...

Prikaži više
87382-0.jpg
01/12/2020 Vrsta: Politika / Rasprava 14 stranice

Procjena rizika od mišićno-koštanih poremećaja u gornjim udovima u sektoru poljoprivrede: usporedba iskustava

U ovom dokumentu za raspravu razmatra se pojavnost poremećaja mišićno-koštanog sustava u poljoprivrednom sektoru u EU-u općenito i posebice u Italiji. Poremećaji mišićno-koštanog sustava najčešća su profesionalna bolest, a problemi s donjim dijelom leđa i gornjim udovima...

Prikaži više
87429-0.jpg
25/11/2020 Vrsta: Politika / Rasprava 10 stranice

Austrijski model „škole u pokretu”: škola je kvalitetna ako djeci omogućuje da ostvare svoju prirodnu potrebu za vježbanjem

Mladi i adolescenti moraju se dovoljno kretati kako bi postigli optimalan razvoj. Istraživanja su pokazala da nedostatak kretanja može dovesti do problema u ponašanju i poremećaja mišićno-koštanog sustava. U dokumentu za raspravu razmatra se austrijski model „škole u pokretu”...

Prikaži više
ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Procjena rizika od mišićno-koštanih poremećaja

Procjena rizika temelj je za uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem te ključni čimbenik u suzbijanju mišićno-koštanih poremećaja i upravljanju njima. U prezentaciji se predlaže izravan pristup procjeni rizika u fazama koji bi se u većini poduzeća mogao jednostavno...

Prikaži više
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Uvod u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja

Ovom se prezentacijom daje opći uvid u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja i upravljanje njima. Prezentaciju se može kombinirati s drugim prezentacijama ili publikacijama u sklopu kampanje 2020.-2022. - Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta . Ovu prezentaciju možete...

Prikaži više

Pages

Pages

6 - 10