You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

86779-0.jpg
09/09/2020 12 stranice

Profesionalni egzoskeleti: nosivi robotski uređaji i...

Vrsta: Dokumenti za raspravu
87429-0.jpg
25/11/2020 10 stranice

The Austrian Moving School model: school quality means...

Vrsta: Dokumenti za raspravu

Dostupne publikacije (23)

86779-0.jpg
09/09/2020 Vrsta: Dokumenti za raspravu 12 stranice

Profesionalni egzoskeleti: nosivi robotski uređaji i sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava na radnom mjestu...

Egzoskeleti su primjer osobne asistivne tehnologije koja mehanički djeluje na tijelo. Mogu smanjiti opterećenje uslijed fizičkog rada, kao što je podizanje teških tereta, pri čemu smanjuju rizik od poremećaja mišićno-koštanog sustava. Ergonomski dizajn i raspored radnog mjesta...

Prikaži više
86111-0.jpg
27/07/2020 Vrsta: Reports 9 stranice

Sažetak – Analiza studija slučaja o radu osoba s kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava

Ovo izvješće sadržava osam studija slučaja o osobama s kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava koje su se uspješno vratile na posao nakon bolovanja ili su nastavile raditi unatoč tim poremećajima. Cilj je tih studija istražiti iskustva tih radnika, koji su odabrani iz...

Prikaži više
85999-0.jpg
27/07/2020 Vrsta: Reports 74 stranice

Analiza studija slučaja o radu osoba s kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava

Ovo izvješće sadržava osam studija slučaja o osobama s kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava koje su se uspješno vratile na posao nakon bolovanja ili su nastavile raditi unatoč tim poremećajima. Cilj je tih studija istražiti iskustva tih radnika, koji su odabrani iz...

Prikaži više
85710-0.jpg
21/06/2020 Vrsta: Dokumenti za raspravu 23 stranice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava u sektoru zdravstvene skrbi

Sve veća potreba za skrbi, poteškoće u zapošljavanju i starenje radne snage znače da će poremećaji mišićno-koštanog sustava vjerojatno postati sve veći izazov za sigurnost i zdravlje na radu u zdravstvenom sektoru. U ovom se dokumentu za raspravu analizira literatura o...

Prikaži više
85700-0.jpg
05/06/2020 Vrsta: Reports 51 stranice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom: od istraživanja do prakse Što možemo naučiti?

Unatoč brojnim inicijativama usmjerenima na sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, njihova pojavnost u EU-u i dalje je visoka. U ovom se izvješću iznose rezultati opsežnog projekta čiji je cilj bio ispitati razloge za to i utvrditi nedostatke na...

Prikaži više

Pages

Pages

6 - 10