You are here

Publikacije

Na internetskim stranicama EU-OSHA-e možete pristupiti brojnim informacijama o problemu kojem je posvećena aktualna kampanja te saznati zašto i kako bismo ga trebali riješiti.

Dostupan je niz publikacija, od informativnih listova kampanje u kojima se obrađuju važne teme do sažetaka seminara i radionica i sveobuhvatnih izvješća o istraživanju (npr. o razmjerima problema, povezanim troškovima te trenutačnim politikama i praksama u pogledu sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog sustava). Studije slučaja donose stvarne primjere upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, a popraćene su i savjetima za praktičnu primjenu preventivnih mjera.

Najnovije publikacije

Dostupne publikacije (15)

ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Procjena rizika od mišićno-koštanih poremećaja

Procjena rizika temelj je za uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem te ključni čimbenik u suzbijanju mišićno-koštanih poremećaja i upravljanju njima. U prezentaciji se predlaže izravan pristup procjeni rizika u fazama koji bi se u većini poduzeća mogao jednostavno...

Prikaži više
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Uvod u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja

Ovom se prezentacijom daje opći uvid u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja i upravljanje njima. Prezentaciju se može kombinirati s drugim prezentacijama ili publikacijama u sklopu kampanje 2020.-2022. - Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta . Ovu prezentaciju možete...

Prikaži više
85704-0.jpg
30/09/2020 Vrsta: Informativni listovi 8 stranice

Mapiranje tijela i rizika u sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava

Ovaj informativni list sadržava pregled tehnika mapiranja tijela i rizika te naglašava njihovu važnost za utvrđivanje i sprečavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom. Navodi materijale koji su vam potrebni za održavanje sesije mapiranja rizika ili tijela na...

Prikaži više
85710-0.jpg
21/06/2020 Vrsta: Politika / Rasprava 23 stranice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava u sektoru zdravstvene skrbi

Sve veća potreba za skrbi, poteškoće u zapošljavanju i starenje radne snage znače da će poremećaji mišićno-koštanog sustava vjerojatno postati sve veći izazov za sigurnost i zdravlje na radu u zdravstvenom sektoru. U ovom se dokumentu za raspravu analizira literatura o...

Prikaži više
85662-0.jpg
05/06/2020 Vrsta: Reports 10 stranice

Sažetak – Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom: od istraživanja do prakse Što možemo naučiti?

Unatoč brojnim inicijativama usmjerenima na sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom, njihova pojavnost u EU-u i dalje je visoka. U ovom se izvješću iznose rezultati opsežnog projekta čiji je cilj bio ispitati razloge za to i utvrditi nedostatke na...

Prikaži više

Pages

Pages

1 - 5