You are here

Publikacije

Procjena rizika od mišićno-koštanih poremećaja

19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Procjena rizika temelj je za uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem te ključni čimbenik u suzbijanju mišićno-koštanih poremećaja i upravljanju njima. U prezentaciji se predlaže izravan pristup procjeni rizika u fazama koji bi se u većini poduzeća mogao jednostavno primijeniti (posebno u mikropoduzećima i malim poduzećima).

Ovu prezentaciju možete preuzeti i s platforme Slideshare.