You are here
03/10/2018

Informativni list: Praktični alati i upute o opasnim tvarima na radnom mjestu

Informativni listovi
82148-0.jpg

Ovaj informativni list nudi savjete o alatima i smjernicama na raspolaganju, kao pomoć poslodavcima i radnicima u upravljanju rizicima koje opasne tvari predstavljaju na radnom mjestu. Korištenje alata i smjernica koji su već na raspolaganju, osim što može uštedjeti vrijeme, također navodi praktične načine za smanjenje izloženosti radnika opasnim tvarima.

Informativni list povezan je s novom bazom resursa EU-OSHA-e, u kojoj se trenutno nalazi preko 700 alata i resursa na brojnim jezicima. Baza ima nekoliko opcija filtera uz pomoć kojih korisnici mogu naći alate koji su im najkorisniji.