You are here

Publikacije

Poremećaji mišićno-koštanog sustava u sektoru zdravstvene skrbi

21/06/2020 Vrsta: Politika / Rasprava 23 stranice

Sve veća potreba za skrbi, poteškoće u zapošljavanju i starenje radne snage znače da će poremećaji mišićno-koštanog sustava vjerojatno postati sve veći izazov za sigurnost i zdravlje na radu u zdravstvenom sektoru.

U ovom se dokumentu za raspravu analizira literatura o poremećajima mišićno-koštanog sustava na radnim mjestima u području zdravstvene njege. U njemu se daje pregled poremećaja mišićno-koštanog sustava i njihove raširenosti u sektoru zdravstvene skrbi, analiziraju se čimbenici rizika i razmatraju učinkovite intervencije za sprječavanje i smanjivanje poremećaja mišićno-koštanog sustava te upravljanje njima na radnim mjestima u području zdravstvene skrbi.

  • Preuzimanje u: