You are here

Publikacije

Uvod u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja

19/10/2020 Vrsta: Prezentacije

Ovom se prezentacijom daje opći uvid u suzbijanje mišićno-koštanih poremećaja i upravljanje njima. Prezentaciju se može kombinirati s drugim prezentacijama ili publikacijama u sklopu kampanje 2020.-2022. - Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta.

Ovu prezentaciju možete preuzeti i s platforme Slideshare.