You are here

Studije slučaja

Njemačka: Sustavni pristup sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava

19/03/2020 Vrsta: Esettanulmányok 10 stranice

U ovoj se studiji slučaja objašnjava holistički pristup koji se u Njemačkoj upotrebljava za suzbijanje poremećaja mišićno-koštanog sustava, potpomognut sveobuhvatnim zakonskim okvirom. Poremećaji mišićno-koštanog sustava najčešći su uzrok izostajanja s posla u Njemačkoj pa je stoga njihovo sprječavanje jedan od prioriteta zajedničke njemačke strategije za sigurnost i zdravlje na radu.

U izradi i provedbi te strategije sudjeluju brojne zainteresirane strane – savezna vlada, savezne pokrajine i ustanove za osiguranje od nezgoda, strukovna udruženja, stručnjaci za sigurnost na radu i liječnici medicine rada – što omogućuje multidisciplinarni pristup i suradnju. Zakonom o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stvorena je čvrsta pravna osnova za takvu suradnju i u njemu se naglašava potreba objedinjavanja aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zdravlja, i to ne samo na radnom mjestu, već i na mjestima na kojima ljudi žive i uče.

  • Preuzimanje u: