You are here
27/06/2018

Obrazovanje mladih ljudi o sigurnom radu s kemikalijama

Esettanulmányok
80641-0.jpg

U ovoj studiji slučaja programa za osposobljavanje u Njemačkoj prikazano je kako škola i poduzeća mogu surađivati u podizanju svijesti mladih ljudi o sigurnosti i zdravlju na radu. U primjeru iz studije škola i društvo za kemikalije u Hamburgu su, na inicijativu jednog učitelja, surađivali u podučavanju učenika o sigurnoj proizvodnji plastike i sigurnom rukovanju kemikalijama u laboratoriju. Učenici su doznali više o praksama sigurnosti i zdravlja na radu, učitelji su razvili veći entuzijazam za podučavanje o sigurnosti i zdravlju na radu, a u društvu se poboljšala kultura sigurnosti i zdravlja na radu.

  • Preuzmi PDF (!veličina) u: