You are here

Materijali kampanje

Vodič za kampanju - Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta

20/04/2020 Vrsta: Kampanje / Promotivni materijali 36 stranice

Ovaj vam vodič za EU-OSHA-inu kampanju za zdrava radna mjesta 2020. – 2022. pruža sve potrebne informacije o sudjelovanju u kampanji, uključujući najvažnije datume i poveznice na korisne izvore materijala. Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom iznimno su česta pojava među radnicama u Europi i stoga bi djelotvorno sprečavanje takvih poremećaja i upravljanje njima za poslodavce trebalo biti na vrhu prioriteta.

Vodič uključuje studije slučaja i praktične savjete te objašnjava zašto je suradnja radnika i poslodavaca važna za jačanje kulture prevencije rizika. U vodiču se, osim toga, razmatra važnost rane intervencije i olakšavanja povratka radnika s poremećajima mišićno-koštanog sustava na posao, nastoje se odrediti skupine izložene posebnom riziku te se objašnjava zašto je važno promicati zdravlje mišićno-koštanog sustava od najranije dobi.