You are here

Publikacije

Sažetak – Analiza studija slučaja o radu osoba s kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava

27/07/2020 Vrsta: Reports 9 stranice

Ovo izvješće sadržava osam studija slučaja o osobama s kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava koje su se uspješno vratile na posao nakon bolovanja ili su nastavile raditi unatoč tim poremećajima. Cilj je tih studija istražiti iskustva tih radnika, koji su odabrani iz različitih organizacija, sektora i europskih zemalja, kako bi se mogla utvrditi dobra praksa.

Rana intervencija, podrška rukovoditelja i kolega te otvorena komunikacija neki su od ključnih čimbenika uspješnosti istaknutih u tim studijama slučaja. Nastavak rada često je omogućen jednostavnim mjerama. U analizi se razmatra i pitanje prenosivosti intervencija u druge organizacije te prednosti zadržavanja iskusnih radnika.