You are here

Publikacije

Pregled istraživanja o rehabilitaciji i povratku na posao

11/07/2016 Vrsta: Reports 86 stranice

Radna snaga u Europi sve je starija. Stariji radnici posebno su izloženi riziku od prijevremene invalidske mirovine i dugoročnog bolovanja, što iziskuje velike troškove. U sažetku se pruža najnoviji prikaz znanja o sustavima, programima i intervencijama profesionalne rehabilitacije i povratka na posao te njihovih različitih komponenti. U njemu se analiziraju postojeći dokazi o djelotvornosti intervencija i razmatraju čimbenici uspješne i održive rehabilitacije i ponovne integracije.

  • Preuzimanje u: