You are here

Materijali kampanje

Letak za kampanju - Zdrava radna mjesta – smanjenje opterećenja

20/04/2020 Vrsta: Kampanje / Promotivni materijali 2 stranice

Željeli biste upoznati širu publiku s kampanjom „Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta” ili jednostavno saznati više? U ovom letku kampanje potražite sve ključne informacije – zašto je kampanja tako važna, kako se možete uključiti i gdje možete saznati više o kampanji. U letku ćete također pronaći popis najvažnijih datuma i smjernice za lakše praćenje događanja u okviru kampanje.