You are here

Zamjena

Ako je to moguće, opasne bi tvari trebalo potpuno ukloniti s mjesta rada. Opasne tvari često se mogu zamijeniti sigurnim ili manje štetnim zamjenskim tvarima ili se radni procesi koji stvaraju opasne tvari mogu zamijeniti procesima koji ih ne stvaraju.

Uklanjanje i zamjena prvi su prioriteti među mjerama propisanima zakonima Europske unije o opasnim tvarima. Bez obzira na to, čini se da je na brojnim mjestima rada teško provesti zamjenu zbog čega postoji jasna potreba za pojačanom podrškom u tom području.

Zamjena može postati izgledna za vaše mjesto rada zahvaljujući našim alatima, informacijama i studijama slučaja koje prikazuju zamjenu u praksi.