You are here
BANNER TOOLKIT_v2-1920x595_2.jpg

Skup alata za kampanju

U EU-OSHA-inom skupu alata za kampanju nalazi se jednostavan vodič za planiranje i vođenje učinkovitih promotivnih kampanja neovisno o veličini organizacije.

Unatoč raširenom mišljenju nije komplicirano. Samo morate pogoditi „kombinaciju”, uključujući prave poruke, ciljnu publiku i ostale čimbenike. To nije niz strogih pravila, nego skup isprobanih i ispitanih preporuka.

Skup alata sastoji se od dviju glavnih komponenti:

  1. Kako voditi kampanju: teoretski/strateški odjeljak u kojemu se navode koraci za pokretanje kampanje.
  2. Alati i primjeri: drugi odjeljak u kojem se navode praktični primjeri iz stvarnog života alata za komunikaciju koji se upotrebljavaju za kampanje o sigurnosti i zdravlju na radu.

Odaberite što želite od primjera, savjeta i trikova iz skupa alata i prilagodite ih svojoj situaciji.

Pristup skupu alata za kampanju