You are here
24/09/2018

EU-OSHA uključuje se u borbu protiv raka povezanog s radom na konferenciji austrijskog predsjedništva EU-a.

 Austrijsko predsjedništvo Vijeća EU-a ugostit će 24. i 25. rujna u Beču konferenciju na visokoj razini Borba protiv raka povezanog s radom. Niz predavača i sudionika, uključujući i političare, socijalne partnere i stručnjake u tom području, istražuje načine zaštite europskih radnika od izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu.

Konferencija će dati pregled aktualnih izazova, predstaviti najnovija dostignuća i postojeće inicijative. Aspekti koji se obrađuju kreću se od europske perspektive do jednostavnih mjera i praktičnih rješenja pogodnih za implementaciju unutar poduzeća. Na radionicama će sudionici imati priliku razgovarati o pristupima temeljenim na rizicima, upravljanju rizikom na radnom mjestu i praćenju zdravlja, te aktivnostima kampanje.

EU-OSHA na konferenciji predstavlja Kampanju za zdrava radna mjesta 2018.-2019. i predsjeda sjednicom na kojoj će se razmatrati dobre prakse, politika i inicijative podizanja svijesti kao što je Plan djelovanja za kancerogene tvari. Ovaj program djelovanja obavještava o rizicima od izlaganja kancerogenim tvarima i kako ih se može riješiti pronalaženjem praktičnih rješenja i razmjenom dobrih praksi. Plan je pokrenut 2016. godine u okviru nizozemskog predsjedanja EU-a, a konačno odredište mu je Helsinki, s predstojećim finskim predsjedništvom EU-a koje najavljuje potporu programu u 2019. godini.

Marianne Thyssen, članica Europske komisije nadležna za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage ističe: „Plan je dobrodošla inicijativa kako bi se osiguralo da se naš ambiciozni program koji je pokrenut radi modernizacije zaštite od izloženosti kancerogenim tvarima primjenjuje na radnim mjestima diljem EU-a“.

„Zaštita od kancerogenih tvari također je važno pitanje Austriji. Naš je zajednički cilj smanjiti broj žrtava sada i u budućnosti. Stoga je potreban zajednički i čvrsti pristup ovome problemu na europskoj razini“, kaže Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, socijalne skrbi, zdravstva i zaštite potrošača.

„U Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) radimo na naglašavanju opsega problema i važnosti sprječavanja izloženosti kancerogenim tvarima na radu u sklopu naše postojeće kampanje, Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta“, izjavila je ravnateljica agencije Christa Sedlatschek. „Vjerujemo da informiranjem i obrazovanjem radnika i poslodavaca – i pružanjem praktičnih rješenja – možemo smanjiti, a čak i eliminirati izloženost kancerogenim tvarima na radu, čime se sprječavaju nepotrebna patnja i smrt uzrokovana rakom.“

Djelovanje EU-OSHA-e u tom području uključuje izvješće i sažetak Izloženost kancerogenim tvarima i karcinomu povezanom s radom. Pregled metoda procjene. Manifestacije u sklopu Plana djelovanja za kancerogene tvari sažete su u događanja Seminar o borbi protiv raka na radnom mjestu - Plan djelovanja za kancerogene tvari i Radionica „Kancerogene tvari i rak povezan s radom”.

Saznajte više o konferenciji

Istražite problem kancerogenih tvari na radnom mjestu 

Posjetite mrežno mjesto Plana djelovanja za kancerogene tvari 

Napomene uredniku: 
1

Kampanjom za zdrava radna mjesta za 2018. – 2019., Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta, nastoji se podići razina svijesti o opasnim tvarima na radnom mjestu i širiti informacije o načinu na koji se izloženost može spriječiti. Središnje točke EU-OSH-e koordiniraju kampanju na nacionalnoj razini, a službeni partneri kampanje i medijski partneri te Europska poduzetnička mreža je podržavaju. Kampanja ima pet glavnih ciljeva:

  • podizanje razine svijesti o relevantnosti i važnosti upravljanja opasnim tvarima na radnim mjestima u Europi,
  • promicanje procjene, uklanjanja ili zamjene rizika pružanjem praktičnih alata i primjera dobre prakse,
  • podizanje razine svijesti o rizicima od izlaganja karcinogenim tvarima podrškom razmjene dobrih praksi,
  • usmjeravanje na specifične skupine radnika za koje postoji veći rizik, osiguranjem usmjerenih podataka i smjernica o dobroj praksi,
  • podizanje razine svijesti o razvoju u politici i zakonodavstvu, osiguravanjem razumljivog pregleda postojećeg zakonodavstva i smjernica.

Nakon njezinog početka 24. travnja 2018. najvažnije manifestacije u sklopu kampanje uključuju europske tjedne za sigurnost i zdravlje na radu (listopad 2018. i 2019.) te manifestaciju Razmjena dobre prakse (početkom 2019.). Kampanja završava svečanošću dodjele nagrada za dobru praksu i sastankom na vrhu za zdrava radna mjesta (oboje u studenom 2019.). Tim je manifestacijama domaćin EU-OSHA u Bilbau, koje sudionicima pružaju priliku da proslave uspjeh kampanje i osvrnu se na sve što su naučili.

2

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pridonosi naporima kako bi Europa bila sigurnije, zdravije i produktivnije mjesto za rad. Agencija istražuje, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te organizira paneuropske kampanje za podizanje razine svijesti. Agenciju čije je sjedište u Bilbau, u Španjolskoj, osnovala je Europska unija 1994., a u njoj zajedno djeluju predstavnici Europske komisije, vlada država članica, udruženja poslodavaca i radnika te vodeći stručnjaci iz svih država članica EU-a i šire.

Sada nas možete pratiti na Facebooku, Twitteru, LinkedInu, YouTubeu ili se možete pretplatili na naš mjesečni bilten OSHmail. Također se možete prijaviti za redovite vijesti i informacije EU-OSHA-e putem RSS kanala.

http://osha.europa.eu

Postanite medijski partner

Želite li raditi s nama na širenju poruka kampanje Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima?

Kontakti za medije

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Medijski komplet

Ako izvješćujete o kampanji za zdrava radna mjesta, pristupite našem alatu za tisak koji uključuje priopćenja za tisak, slike, kalendar događanja i sve ključne činjenice i brojke.