You are here
Guidance for national labour inspectors

Smjernice za nacionalne inspektore rada

Ovaj dokument sa smjernicama namijenjen je nacionalnim inspektorima rada. U njemu su navedene osnovne informacije o kristalnoj prašini silicijeva dioksida (RCS) na gradilištima, zdravstvenim rizicima, regulatornom okviru i kontrolnim mjerama te niz listova sa zadacima o RCS-u. Preporučuju se moguće mjere u slučaju kada se mogu javiti zdravstveni rizici povezani s RCS-om visoke, srednje ili niske razine, ovisno o opsegu i razini kontrola koje poslodavac provodi u vrijeme inspekcije. Prikaži više